Pink Rio Header

ประชาสัมพันธ์

-โปรชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนภัทรวิทยา | รายละเอียด →

เอกสารเผยแพร่

-ปฏิทินปฏิบัติงาน | รายละเอียด →
-รายงานการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียด →
"ลูกเอ๋ย จงเลือกหาการอบรมตั้งแต่วัยเยาว์ แล้วท่านจะพบปรีชาญาณตลอดไปจนวัยชรา”
"บุตรสิรา : 18"