กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน รู้จักผู้บริหาร คณะครูในฝ่ายปฐมวัย

ดูภาพเพิ่มเติม
>>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายปฐมวัย
  • สถานที่:ห้องประชุมมารีอา
  • วัน/เดือน/ปี: 11 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน