วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา

วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้กำหนดให้มีวจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรวิทยา บาทหลวงยอห์น สมศักดิ์ แสนยากุล เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายจิตตาภิบาล
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 2 พ.ย. 2560

วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา